خرده فروشی

3 سوال در مورد متدولوژِی انتخاب ERP

یک پروژه انتخاب ERP یک عامل کلیدی برای اجرای موفقیت آمیز ERP است. اگر پروژه پیاده سازی ERP  شما نتواند انتظارات شما را برآورده سازد شاید باید به عقب برگردید و دلیل آنرا در پروژه انتخاب ERP  خود جستجو کنید. شرکت های تولیدی با اندازه متوسط بسیاری طی دهه گذشته از همکاری با "مشاوران اولترا" و  رویکرد خاص و موثر  این موسسه نسبت به متدولوژی انتخاب ERP ، کسب منفعت کرده اند. با توجه به اهمیت این متدولوژی ، ما فکر کردیم که می توانیم سه سوال مشترک بسیاری از شرکت های تولیدی راجع به مفهوم "متدولوژی انتخاب ERP" را مطرح کنیم.

 

1) "متدولوژی انتخاب ERP" دقیقاً شامل چه مواردی است؟

هنگامی که ما به " متدولوژی انتخاب ERP" اشاره می کنیم ، ما به مجموعه خاصی از وظایف و فعالیت ها اشاره می کنیم که کل پروژه انتخاب ERP را کارآمدتر می کند. این متدولوژی همچنین باید مدت زمان پروژه را کوتاه کند. با استفاده از یک متدولوژی انتخاب متمرکز ،تولید کننده و فروشنده ERP کارآمدتر می شود و این فرایند شالوده ایی برای اطلاعات، آموزش و مستندات را ایجاد می کند که موفقیت پروژه انتخاب را افزایش می دهد.

 

2) چه نوع متدولوژی موثرتر است؟

همانطور که می دانیم، برای پیاده سازی و استقرار یک ERP  بعد از انتخاب، شامل خدمات زیر است:

 • بهبود فرایند کسب و کار
 • پیاده سازی ERP
 • هوشمندی تجاری (BI)

"مشاوران اولترا"  دریافته اند که متدولوژی ارزیابی "فرآیند کسب و کار"، هنگام انتخاب تامین کننده ERP بسیار موثرتر است. نکته اصلی این است که خدمات انتخاب ERP  با هر 3 سرویس "بهبود فرآیند کسب و کار" و  "پیاده سازی" و "هوشندی تجاری " سازگار است. این یک نکته اساسی است که هنگام انتخاب ERP باید مورد توجه قرار گیرد. ادغام تمام این خدمات، تیم های پروژه ERP را کارآمدتر می کند و به طور کلی زمان رسیدن به نتایج مطلوب را کاهش می یابد. ما به شرکت ها توصیه می کنیم که تعریف فرآیند کسب و کار (هم وضعیت حال و هم دولت آتی) باید پروژه های انتخاب را هدایت کند. تنها پس از بررسی دقیق فرایند کسب و کار ، تیم می تواند تامین کننده را شناسایی کند که معیارهای لازم برای انتخاب ERP را دارند و در فرآیندهای کسب و کار صنعت شما، توانا هستند.

 

3) متدولوژی انتخاب ERP  شامل چه فعالیت هایی می باشد؟

به طور معمول ، فرآیند انتخاب ERP، شرکت تولیدی را به سمت محصول یک تامین کننده نرم افزار هدایت می کند که متناسب با نیازهای فرآیند کسب و کار  آن شرکت باشد. هدف این است که یک تامین کننده را انتخاب کنید که شریک خوبی برای بیست سال آینده باشد. فعالیتهایی که بخشی از روش انتخاب "مشاوران اولترا"  هستند شامل ارزیابی موارد زیر است:

 • عملکرد نرم افزار متناسب با نیازهای فرآیندی آینده کسب و کار باشد
 • حضور و قدرت فروشنده در صنعت شرکت 
 • جهت گیری فناوری فروشنده
 • سیستم پشتیبانی فروشنده
 • کل هزینه ها

این متدولوژی باید موارد زیر را ارائه دهد:

 • شناسایی تامین کنندگان ERP
 • روند مصاحبه با تامین کننده
 • توسعه evaluation drivers
 • جدول معیارهای تصمیم گیری
 • فرآیند دمو  محصول و ارزیابی تامین کننده
 • ارزیابی قابلیت های پیاده سازی و استقرار تامین کننده
 • مذاکرات قیمت فروشنده و قرارداد

 منبع:

https://ultraconsultants.com/erp-software-blog/erp-selection-methodology


Tags: