خرده فروشی

نمونه چک لیست شناسایی نیازهای فرایندی خرده فروشی

 

همانطور که در مطلب تحلیل کسب و کار، مهمترین مرحله پروژه ERP ذکر شد، شناسایی نیازهای فرایندی یک کسب و کار، یکی از مراحل مهم انتخاب و پیاده سازی ERP است. برای شناسایی نیازها نیاز به یک چک لیست دارید،اگر برای کسب و کار خرده فروشی قصد شناسایی نیازها را دارید، از این چک لیست می توانید به عنوان الگوی اولیه استفاه کنید.

 

چرخه مدیریت محصول

 • آيا براي سفارش گيري و تأمين كالاهاي هر فروشگاه مدل پيش بيني تقاضا وجود دارد؟ اگر بله پارامترهاي موثر در پيش بيني چيست و چگونه تهيه مي‌شود؟ (فروش سال قبل، تقويم مناسبتهاو..)
 • آيا براي نحوه تركيب و دسته بندي، تخصيص فضا به محصولات در قفسه ها مكانيزمي وجود دارد؟  اگر بله پارامترهاي تأثيرگذار در اين دسته بندي چيست؟ چگونه صحت اين دسته بندي را ارزيابي ميكنيد؟
 • آيا براي آناليز محصولات از منظر بودجه اختصاص يافته براي تأمين كالا، حاشيه سود، ظرفيت انبار و پيش بيني نياز بلندمدت،  تصمیم گیری خرید بر مبنای آن اقدامي انجام مي‌شود؟
 • آيا براي راه‌اندازي فروشگاه، پارامترهاي تصميم گيري وجود دارد؟ (تركيب جمعيتي، رقبا، منابع مالي و درآمدي، وقايع و ..) اگر بله، با چه روشي اينكار را انجام ميدهيد؟
 • ...

 

در فروشگاه

 • آیا فروش خرده فروشی از کانال  اینترنت دارید؟ اگر بله چه تعاملات دیگری با مشتریان خود از طریق اینترنت دارید؟ اگر خیر چرا؟
 • آیا فروش خرده فروشی از کانال مرکز تماس دارید؟ اگر بله چه تعاملات دیگری با مشتریان خود از طریق تلفن دارید؟ اگر خیر چرا؟
 • آیا سوابق تعاملات مشتری را نگهداری می نماید؟ اگر بله چه تعاملاتی اهمیت دارد؟ نگهداری این تعاملات چه کاربردی دارد؟
 • آیا برنامه وفاداری مشتری را اجرا می نمایید؟ در این برنامه ها مکانیزم اعتباردهی مشتری به چه صورت می باشد؟ براساس اعتبار مشتری چه خدماتی ارائه میشود؟
 • آیا رضایت سنجی مشتریان به صورت منظم انجام می شود؟ از چه شاخصی برای اندازه گیری میزان رضایت استفاده می نمایید؟
 • آیا کمپین های بازاریابی برای جذب بیشتر مشتریان  انجام می دهید؟ بخشبندی بازار شما به چه صورت است ؟ نمونه کمپین های اجرا شده چیست؟ از چه کانالهایی اجرا می شود؟
 • آیا در فروشگاه اقدام به معرفی و بازاریابی محصولات جدید یا خاص می نماید؟
 • ...

 

تامین کالا

 • آیا سفارش دهی به تامین کنندگان از  کانال اینترنتی دارید؟ اگر بله چه تعاملات دیگری با تامین کنندگان به صورت اینترنتی دارید؟ اگر نه چرا؟
 • آیا تامین کنندگان خود را به صورت منظم ارزیابی می نماید؟ اگر بله با چه مکانیزمی؟
 • آیا خرید از تامین کنندگان در قابل قرارداد است؟ اگر بله، این قراردادها شامل چه توافقاتی است؟
 • آیا مکانیزمی جهت انتخاب بهترین تامین کننده یک محصول وجود دارد یا اینکه تامین کنندگان ثابت و از پیش تعیین شده است؟
 • آیا مکانیزمی جهت اشتراک گذاری اطلاعاتی مانند موجودی کالا ، پیش بینی تقاضا و .. بین شما تامین کنند گان وجود دارد؟
 • ...

 

مدیریت انبارها

 • آيا براي مديريت موجودی  در فروشگاه ها چالشهاي خاصي وجود دارد؟ (سرعت جابجايي كالا، مديريت ضايعات، ثبت اسناد و استفاده از موبايل و بسته بندي)
 • آيا براي تأمين موجودي قابل فروش مورد نياز مشتري از انبارهاي مختلفي(انبار خود يا تأمين كننده) استفاده ميشود؟
 • آيا تأمين موجودي فروشگاهها از انبارهاي متعدد انجام مي‌شود؟ مهمترين چالشها چيست؟
 • آيا براي دوباره پركردن و تأمين به موقع موجودي فروشگاه فرآيندي وجود دارد؟
 • آيا براي سهميه بندي و توزيع كالا بين مراكز فروش برنامه اي وجود دارد؟ مهمترين چالشها چيست؟
 • ...