خرده فروشی

نقشه ذهنی فرایندهای خرده فروشی

 

همانطور که در مطلب تحلیل کسب و کار، مهمترین مرحله پروژه ERP ذکر شد، تحلیل فرایندهای کسب و کار اولین گام از مرحل تحلیل کسب و کار جهت انتخاب یک  ERP  است، اگر شما برای یک کسب و کار خرده فروشی در جستجوی ERP  هستید، در تحلیل کسب و کار خود فرایندهای زیر را در نظر خواهید گرفت. شاید برخی از این فرایندها در حال حاضر در شرکت شما وجود نداشته باشد اما اگر فکر می کنید در آینده وجود خواهد داشت، از تامین کننده نرم افزار بپرسید، جایگاه آن فرایندها در نقشه راه آنها چیست؟

 

چرخه عمر محصولات

 • پیش بینی تقاضا
 • برنامه ریزی MERCHANDISE
 • برنامه ریزی Assortment
 • انتخاب فروشگاه
 • مدیریت قیمت خرده فروشی
 • Markdown Management
 • Promotion Management

خرید کالا از تامین کنندگان

 •  خدمات الکترونیکی تامین کننده گان
 • پایش و ارزیابی تامین کنندگان
 • مدیریت قرارداد خرید
 • استراتژی انتخاب تامین کنندگان
 • Vendor Collaboration
 • مدیریت واردات بین المللی
 • مدیریت صادرات
 • مدیریت حمل و نقل
 • Backorder

کانالهای متنوع تماس

 • خدمات الکترونیکی مشتری
 • مرکز تماس
 • مدیریت تعاملات مشتری
 • برنامه وفاداری مشتری
 • رضایت سنجی مشتریان
 • مدیریت کمیپن ها
 • بازاریابی مستقم در فروشگاه
 • فروش جانبی و بیشتر
 • شناسایی مشتریان
 • برگشت از فروش
 • جمع آوری اطلاعات مشتریان
 • خدمات پس از فروش
 • تحلیل اطلاعات مشتری

 در فروشگاه

 • دریافت غیر نقدی

 • مديريت صندوق

 • خرید غیر متمرکز

 • قیمت گذاری غیرمتمرکز

 • Promotion غیرمتمرکز

 • چاپ بارکد

 • مدیریت موجودی فروشگاه

 • انتقال کالا بین فروشگاه

 • مدیریت ضایعات

 • MERCHANDISE و Assortment غیرمتمرکز

 • Markdown Management غیرمتمرکز

 • تولید در فروشگاه

 • مدیریت کارکنان فروشگاه

 • Store Connectivity

 مدیریت انبار ها

 • مدیریت موجودی
 • فروش از انبارهاي متعدد
 • تأمين از انبارهاي متعدد
 • Replenishment
 • Allocation
 • تغيير بسته بندي كالا
 • Cross Docking
 • توزین در ورود