خرده فروشی

نقش فن آوری اطلاعات در خرده فروشی

این روزها صنعت خرده فروشی و  فن آوری اطلاعات در تعاملي جدی با یکدیگر به سر می برد. این امر باعث ایجاد چالش های جدیدی شده، و از آن جا كه هر چالشي مي‌تواند به طور بالقوه به فرصت جديدي تبديل شود، اين تعامل دو سويه قطعا به نفع صنايع و كسب و كارهايي خواهد بود كه بازار مدرن آينده را به خوبي مي‌شناسند و با چالش‌هاي دنياي نوين و مدرن تجارت آشنا هستند.

گذشته از نقش کلیدی IT در بهبود عملیات خرده فروشی مانند مدیریت تبادل اطلاعات، پول و کالا بین سطوح فروش، مدیریت صندوق، مدیریت موجودی، مدیریت خرید و ....، مهمترین کاربرد IT  در خرده فروشی، مدیریت اطلاعات مشریان می باشد.براي اين كه كسب و كارهاي مبتني بر خرده فروشي، خود را با دنياي مدرن و فضاي آينده منطبق و هم سو نمايند، اصولي وجود دارد كه باید از سوي صاحبان اين كسب‌وكارها رعايت شود. یکی از این اصول، بهره گیری از گنجینه ایی به نام اطلاعات است.برند‌هاي خرده فروشي بهتر است به جاي عملكرد فراگير، يك وجه مشخص و نقطه قوت براي خود داشته و روي نقطه قوت خود تمركز نمايند. اين نقاط قوت از داده‌هايي حاصل مي شود كه از خريداران به دست مي آيد.

فیل وایت (Phil White)، مدیر برنامه ریزی هندسه جهانی می‌گوید: آينده از آن برند‌هايي است كه برمبناي تعقل عمل مي‌كنند و بر پايه بانك اطلاعاتي كه از مشتريان خود جمع آوري مي‌كنند، تلاش نمايند درك عميقي از چگونگي تغيير رفتارهاي مشتريان و تغيير ذائقه مردم داشته باشند.

اطلاعاتي كه كسب وكارها از مشتريان خود در طول زمان گردآوري مي‌كنند، مي‌تواند استراتژي‌ها و سمت وسوي آينده يك تجارت را تعيين كند. در صنعت خرده فروشي مردم و مشتريان تشكيل دهنده منابع اصلي اطلاعات هستند و بانك اطلاعاتي كسب وكارهاي خرده فروشي بايد از ميان مردم و مراجعين گردآوري شده باشد.

راهکار نرم افزاری مدیریت خرده فروشی  براي تامين نيازهاي اين صنعت به عنوان بخشي از راهکاران، مي تواند ضمن ساماندهي به فرآيند خرده فروشي و مديريت فروشگاه، اطلاعات به موقع و مناسبي را  از چگونگي فعاليتها و وضعيت بازار و فروش در اختيار مديران قرار دهد