پخش مویرگی

مسائل اصلی شرکت های توزیع در سال 2019 چیست؟

 از پاسخ دهندگان خواسته شد دو مسئله اصلی را که بیشترین مشکل را در حال حاضر و در ادامه سال 2019 ایجاد می کند، معرفی کنند. جدول رده بندی به شرح زیر است:

حفظ کارمندان.  در زمان اشتغال كامل ، پیدا كردن و نگه داشتن پرسنل واجد شرایط بسیار دشوار است و حفظ کارمندان نگرانی اصلی عنوان شده توسط پاسخ دهندگان در بررسی امسال است.

چند نظر معمول پاسخ دهندگان به ترتیب زیر است:

 • "پیدا کردن افراد واجد شرایط، مساله اول و دوم است."
 • "پیدا کردن استعداد جدید و پیدا کردن استعدادهای جدید."
 • "یافتن ، آموزش و حفظ کارکنان رو در رو  با مشتری و با مهارت فنی."
 • "کارکنان کلیدی کافی برای اجرای کلیه کارهای کسب و کار ندارند."
 • "استخدام کارمند قوی و وفادار."
 • "کمبود کارمند، آموزش کارمندان. "

 

تکنولوژی. کندی مداوم دیجیتالی شدن در صنعت توزیع و پخش، به نظر می رسد کمتر به دلیل عدم آگاهی از اهمیت آن است و بیشتر به دلیل پیچیدگی، چند وجهی بودن و تغییرات مداوم این چالش است:

 • "فرایند بروزرسانی دیتاهای قدیمی و هزینه آن چگونه است؟"
 • "تکنولوژی اطلاعات سریع تغییر می کند ، دیتای بیشتری در دسترس است اما ما وقت نداریم که همه آنها را یکپارچه کنیم."
 • "هزینه های بالای نرم افزار و پشتیبانی."
 • "قابلیت های موجود در  نرم افزارهای تجارت الکترونیک ارزان و تقلبی . "
 • "افزایش زیاد در هزینه های IT."
 • " کار در چندی سیستم ERP گزارشگری مالی را دشوار می کند."
 • "کار در چندین سیستم ERP؛ نیاز به سیستم مدیریت قیمت گذاری پویا. "

 

 

تعرفه / عدم قطعیت. پاسخ دهندگان همچنین به طور مداوم به عوارض ناشی از افزایش هزینه واردات در نتیجه جنگ تجاری مداوم با چین اشاره کردند:

 • "کاهش حاشیه سود به دلیل تعرفه ها و تورم فولاد."
 • "تعرفه ها و هزینه های مواد اولیه."
 • "بی ثباتی چین"
 • "ما هم اکنون در حال خارج کردن کارخانه ای از چین هستیم و آن را به هند انتقال می دهیم."
 • " تغییرات قیمت و تعرفه های جاری."

منبع:

https://www.systemgroup.net

 


دیدگاه‌ها  

#1 Kennethscuck 1398-08-14 05:47
Very good info, Cheers.
modafinil
نقل قول کردن