پخش مویرگی

شرکت های توزیع در سال 2019 چه نگرانی هایی در سطح صنعت دارند؟

برای این سوال ، از پاسخ دهندگان خواسته شد به جای اینکه از یک لیست، گزینه های خود را انتخاب کنند ، پاسخ کتبی ارائه دهند. تصویر کلی از پاسخ ها، عدم اطمینان از رکود اقتصادی ، شرایط اقتصاد جهانی ، کاهش حاشیه سود ، تغییرات تکنولوژی و ورود به بازارهای جدید را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل ابر کلمه نشان می دهد که اصطلاحات زیر برجسته ترین پاسخ ها هستند:

 • تعرفه ها
 • قیمت
 • اقتصاد
 • بازار
 • هزینه ها
 • مشتری
 • آمازون
 • کارمندان
 • رکود اقتصادی
 • تغییرات

 در اینجا نمونه ای از پاسخ های معمول آورده شده است:

 

 • "جنگ تجاری چین به سرمایه گذاری و ساز و کار تقاضا آسیب رساند."
 • "رشد درآمد،  یافتن کارمندان با کیفیت، تکنولوژی."
 • "کاهش حاشیه سود،  جذب کارکنان مستعد و نگهداری آنها،  حفظ UVP . "
 • "آمازون،  هزینه حمل و نقل،  استخدام نیروی کار."
 • "کاهش نفت و گاز،  دیجیتالی شدن مشتریان ."
 • "فشارهای رشد کم اقتصادی ، فشار تغییرات قیمت و عدم توانایی در عبور از آن ، حفظ کارمندان کلیدی."
 • "رقبای جدید ، یکپارچگی با توزیع کنندگان ما ، شرایط اقتصادی."

منبع:

https://www.systemgroup.net


نوشتن دیدگاه